บ้านห้วยห้อม แม่ฮ่องสอน

0

บ้านห้วยห้อม แม่ฮ่องสอนบ้านห้วยห้อม แม่ฮ่องสอน หมู่บ้านเล็ก ๆ ท่ามกลาง เทือกเขา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก ของอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน “บ้านห้วยห้อม

มีทิวทัศน์ ที่งดงาม เต็มไปด้วย ความบริบูรณ์ สมบรูณ์มาก เหมาะสมกับ นักเดินทาง ที่อยากพัก แบบ Slow Life บ้าน ห้วย

ห้อมล้อม ที่ นี้ ยัง เป็น แหล่ง ปลูก กาแฟ ประเภท อาราบิก้า ที่ ส่ง ให้กับ ร้านขายกาแฟ แบรนด์ ดัง และก็ ยังคัดแปลง เป็น

ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5ดาว กร ปลูกต้นกาแฟ ของ บ้าน ห้วยห้อมล้อม ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้สารเคมี โดย เดี๋ยวนี้

ประชาชน ห้วย ล้อมรอบ สามารถ ผลิต กาแฟ ได้ แบบ ครบวงจร ตั้งแต่ การ ปลูก คั่ว รวมทั้ง บด กาแฟ รวมถึง บรรจุหีบห่อ พร้อม

ขาย

นักเดินทาง ที่ ต้องการ สัมผัส วิถีชีวิต ของ คนภูเขา เผ่า ปกาเกอะญอ วิถีชีวิต ที่ เรียบง่าย นอน โฮมสเตย์ กินอาหาร แคว้น นั่ง

จิบ กาแฟรสกลมกล่อมละมุนละไม่ ท่ามกลาง ธรรมชาติ ที่งาม และก็อากาศ ที่หนาวเย็น ตลอดทั้งปี ให้ลอง ท่องเที่ยวดู ที่

บ้านห้วย ล้อม” การันตี ไม่ผิด หวัง แน่ๆ