ผาพ่อเมือง

0

ผาพ่อเมือง

ผาพ่อเมืองผาพ่อเมือง อยู่ห่าง จากที่ กระทำ อุทยานแห่งชาติ 10 กม. เป็นแถวผา
หินทราย ยาว 3 กม. รวมทั้งมีหน้าผาเพลินใจ ผาอาทิตย์
อัสดง หน้าผาสวนสวรรค์ ให้ได้ ดู กัน อีกด้วย

น้ำตกไทรทอง

เดินถ่ายภาพกับดอกกระเจียว และก็ดูวิวงามๆ เสร็จแล้ว เมื่อ
กลับมา สำนักงาน สวน ระดับล่าง อีกรอบ ก็ อย่าลืม แวะ ไป พัก กับ
สายน้ำ เย็น ๆ ที่ “น้ำตกไทรทอง” น้ำตก ที่มีความสูงราว 5
เมตร กว้าง 80 เมตร ในตอนหน้าน้ำสายน้ำตกจะแผ่กว้าง
ตกลง มา เป็น ม่าน น้ำ สวยงาม
สายน้ำ เย็นเฉียบ ที่ น้ำตก ไทรทอง
แล้วก็มี แอ่งน้ำ ใหญ่ รอบๆ หน้าน้ำตก สามารถ ลงเล่น น้ำ ได้
เรียกว่า “วังไทร”
เหนือนำตกขึ้นไป มีวังน้ำขนาดใหญ่เรียกว่า “วังนางเงือก” ที่
สายน้ำา จะ ใหล ลงตาม ความบิดเบี้ยว รวมทั้งความลาดเอียง ชัน
ของลานหิน ลงสู่น้ำตก ไทรทอง ยาว โดยประมาณ 150 เมตร

ในตอนหน้า ฝน มิถานายน -ส.ค. ของ ทุกปี เป็นช่วงๆ ในช่วง
เวลาที่ “ดอกกระเจียว” ใน จังหวัด ชัยภูมิ กำลัง บานสะพรั่งเต็ม
ท้องไร่ นักเดินทาง รวมทั้ง คนที่ รัก การถ่ายรูป ต่าง รอให้ช่วงนี้
มาถึง เพื่อ มา ชื่นชอบ ความสวยงาม ของ ดอกไม้นี้
โดย ที่ จังหวัด ชัยภูมิ นี้ มีจุดดูดอกกระเจียวลือชื่อ อยู่ 2 ที่ ร่วม
กัน ซึ่งก็คือ ที่ อุทยานแห่งชาติ ป่า หิน สวย อ่าเภอ เทวคา สถิต
และก็ ที่ อุทยานแห่งชาติ ไทรทอง อำเภอหนองบัว ระเหว ซึ่ง
ธรรมดา ดอก กระเจียว ตรงนี้ จะ บาน ช้า กว่า ที่ ป้า หิน สวยราวๆ
อาทิตย์ แล้วก็มีความพิเศษ ตรง ที่นอกเหนือจากการที่จะมี
สีชมพู อมม่วงแล้ว ยัง มีดอก กระ เจียว สีขาว ที่ สวย ไม่ แพ้ กัน อีก
ด้วย
คราวนี้ จะ ขอ พามาดู ทุ่งดอกกระเจียว ที่ “อุทยานแห่งชาติ
ไทรทอง” กัน เนื่องจากเดี๋ยวนี้กำลังสดชื่นสุดกำลังอยู่ ซึ่งทุ่ง
ดอก กระเจียวตรงนี้ จะเรียกกันว่า “ทุ่ง บัวสรวงสวรรค์” มีให้ดู
กัน 5 ทุ่ง ใหญ่ๆ อยู่ ห่าง จากที่ กระทำ อุทยานแห่งชาติ ราวๆ 12
กม. จะมีดอกสวยสดงดงาม เต็ม ทุ่ง ราว สิ้นเดือน เดือนมิถุนายน
ช่วงเวลากลางเดือน เดือนสิงหาคม ของ ทุกปื