สะพานสายรุ้ง

0

สะพานสายรุ้ง

สะพานสายรุ้งสะพานสายรุ้ง เก็บของ ออกมาจากบ้านพัก เพื่อท่องเที่ยว กันต่อ เริ่มจาก สะพานรุ้ง ตั้งอยู่ห่าง จาก แสงทองรีสอร์ท ราว 4 กิโลเมตร มองเห็น จากสี ของ สะพาน ก็อนุมาน ได้ว่า เพราะอะไร ชื่อ สะพาน รุ้ง แต่เดิม สะพาน ที่ นี้ ทำด้วย ไผ่ สานฝ่า

ขัดแตะ อยู่ ใน ระดับ เดี่ยว กับ ขอบ ฝั่ง ราษฎร ใช้ เดินทาง ผ่านไป มา ผ่าน ลำห้วย กอ นที่ ใช้ เป็น แหล่ง รักษา ประเภท ปลา

ว่า ทุกปี สะพาน จะ ทรุด พังทลาย และก็ ถูก น้ำป่า หลาก เสี่ยหาย ก็เลย ได้ สร้าง สะพาน ให้แข็งแรง ถาวร เยอะขึ้น จนได้เป็น

สะพาน คอนรีต ลักษณะ โค้ง แล้ว ประชาชน ได้ ช่วยเหลือกัน ลงสี เป็น สี รุ้งกินน้ำ โดย เป็น จุด พักผ่อนหย่อนใจ ที่ ประชาชน

ได้ ด้วยกัน ทำขึ้น เดินผ่าน สะพาน ไป ก็ จะ เจอ กับ ทิวทัศน์ ของ ท้องนา กว้าง

โบราณสถานวิหารไทลื้อ วัดหนองแดง

สถานที่ถัดไป มาถึงเชียขี้เหนียวลางจะต้อง ไม่ พลาด แวะมา ที่ โบราณสถาน วิหารไท ลื้อ วัดหนอง แดง มีลักษณะเด่น

เป็นตัว โบราณสถานวิหารไท ลื้อ ของสงฆ์ หนอง แดง มีลักษณะ สถาปัตยกรรม แบบ ไทยลื้อมี ต้นแบบ เฉพาะทางมี เอกลักษณ์

เฉพาะบุคคล เป็น สถาปัตยกรรม ท้องถิ่น ที่ หาดู ได้ ยาก แล้วก็ อาจจะ เป็น วิหาร ไม่ รุ่น ในที่สุด ที่ ยังเหลือ อยู่ ทาง กรมศิลปากร ก็เลย ได้ ขึ้นบัญชี เป็น โบราณสถาน ใน ปี พุทธศักราช 2524

ด้านใน มี จิตรกรรมข้างฝาผนัง แสดง สิบชาติ ชาดก แล้วก็ ตั้ง พระ บัว เข็ม เป็น องค์ พระประธาน บน ฐาน จุกชี ที่ พัน รอบ ด้วย

พญานาค เรียก ว่า นาค บัลังค์ จากความเชื่อถือ ที่ว่า นาค ป็น สัญลักษณ์ ที่ความภูมิฐาน ความดีงาม แล้วก็ เป็น ดูแลที่

ศาสนาพุทธ