สุคิริน

0

สุคิรินสุคิริน จุดดูทะเลหมอก ที่ สุคิริน มีอยู่ 2 จุด เป็นผานับดาว และที่วัดพระธาตุภูเขาทอง แต่ที่ผานับดาวเป็นจุดชมทะเลหมอก ที่ เรียกว่ามีความเป็นทะเลหมอก ที่จริง ท รู ส่วนที่ วัด พระบรมสารีริกธาตุ เทือกเขา ทองคำ

จะเป็น ลักษณะสาย หมอกบาง เคลี่ยคลอตาม หุบ เฉ ยามเช้านี่

พวกเราเลือก ไป ดู ทะเลหมอก ที่ เขาหิน นับดาว ซึ่ง อยู่ ห่างจาก

ที่พักโดย ใช้เวลาเดินทางราว 20 นาที เมื่อมาถึงจุดหยุด

รถยนต์ จึงควรเดินเท้า ไป อีกราว 800 เมตร ใช้เวลา โดย

ประมาณ 30 นาที ทางเดินเป็นลักษณะดิน แดงผสมกับหิน

เป็น ทาง ไม่ ชั่วร้าย มากมาย เดิน ขึ้น เนิน ไปเรื่อย คนแก่ วัยเอ๊าะๆ

หรือ วัย สว เดิน ได้ ราวกับกำลังเดิน ขึ้น ภูเขาชี้ ฟ้า เมื่อก่อนถึง

จุดสำหรับเพื่อชมวิว สุง สุด มีความชั้น นิดหน่อย จำเป็นต้อง จับ

เชือกเดินขึ้นไป แต่ว่า ก็ง่ายๆ กระทั่งเหนือ บ่า กว่าแรง ข้อ

แนะนำ รองเท้าที่ ใส่มา ควรจะเป็น รองเท้าผ้าใบ ที่ ไม่ ลื่น

มากมาย

เดินขึ้นมา เรื่อย กระทั่งมาถึงจุดสำหรับเพื่อชมวิว สูงสุด ของ

ผานับดาว เห็น ทิวทัศน์ ทะเลหมอก ที่อยู่ ข้างหน้า จำต้อง

ร้อง ว้าว แบบ ไม่เชื่อ สายตา นี่ หรอ ภาพ ของ จังหวัดนราธิวาส

ที่หลายๆคน กลัว ไม่กล้า มา ท่องเที่ยว แม้กระทั้งในฤดู ร้อน

ทะเลหมอกยัง แน่น ขนาดนี้ ไม่มีความสำคัญ ว่า จำเป็นต้องมา

ท่องเที่ยว ในฤดู หนาวเพียงแค่นั้น หน้าร้อน ก็งาม เพราะว่าเป็น

ทะเลหมอก ที่เกิดขึ้นจาก ความอุดมสมบูรณ์ ของป่า ไม้

บน ยอด เขาหิน นับ ดาว สามารถกางเต้นท์ ได้ แม้กระนั้น จำต้อง

ตระเตรียม เครื่องไม่เครื่องมือ มา เอง ทั้งหมดทั้งปวง ไม่มี สุขา

ตอน ขึ้นไป พบ คนภายใน พื้นที่ ขึ้นมานอน กาง เต้นท์ด้วย น้อง

กล่าวว่า วันนี้ ทะเลหมอก ยัง ไม่ เยอะแยะ ธรรมดา จะ ลอย ขึ้นมา

ปกคลุม ยอดดอย จวนเจียนจะ ถึง จุดสำหรับเพื่อชมวิว อย่างยิ่ง

จริงๆ แม้กระนั้นส่วนตัวสำหรับเรา ส่วนตัวถูกใจ ทะเลหมอก

แบบ ที่เห็น ทิวเขา ด้วย มากยิ่งกว่า มันมีความ เป็นเลเยอร์ แจ้ง

ชัด คี