เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park)

0

เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park)

เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park) โวลดึค็อบกงวอน (World Cup Park, 월드컵공원) แต่เดิมในสมัยราชวงศ์โชซอน รู้จักกันในชื่อ นานจีโด (Nanjido, 난지도) เป็นเกาะซึ่งตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำฮัน (Han River) และอยู่ทางตะวันตกของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

มองเทรอส์ คาเฟ่ & ฟาร์ม 

นานจีโด (Nanjido, 난지도) เคยเป็นเกาะที่อุดมสมบูรณ์ ไปด้วยกล้วยไม้และทุ่งหญ้า และเป็นสมบัติทางนิเวศวิทยา ที่ดอกไม้ทุกชนิดบานสะพรั่ง และเป็นที่อยู่อาศัยของนกอพยพ

ต่อมาเกาะกลายเป็นสถานที่ฝังกลบขยะ ของประชาชนกว่า 10 ล้านคน และกลายเป็นดินแดนที่แห้งแล้ง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตก๊าซมีเทน และน้ำชะขยะที่ไหลออกมา เป็นเวลาถึง 15 ปี ในระหว่างปี ค.ศ. 1978 – ค.ศ. 1993 และกลายเปลี่ยนเป็นภูเขาขยะที่สูงถึง 98 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ถือเป็นภาพสะท้อนที่เจบปวด จากการทำลายสิ่งแวดล้อมบนเกาะแห่งนี้ ทำให้ตระหนักถึงความท้าทาย และความมุ่งมั่นในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ภายใต้การร่วมแรงร่วมใจ และการทำงานอย่างหนัก เพื่อให้เกาะแห่งนี้กลับมาเป็น ส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่สมบูรณ์ ในระหว่างโครงการฟื้นฟูในปี ค.ศ. 1996 – ปี ค.ศ. 2002 ประกอบไปด้วยการดำนเนิงาน 4 กระบวนการ ดังนี้

การบำบัดน้ำชะขยะ เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park)

Leachate Treatment (침출수처리) เพื่อบำบัดน้ำชะขยะ ที่เกิดจากการย่อยสลายจากของเสีย มีการติดตั้งผนังที่ความลึก 17 – 56 เมตร และมีความยาว 6,017 เมตร ถูกติดตั้งในบริเวณชั้นใต้ดินรอบๆ หลุมฝังกลบ และหลุมกักเก็บ 31 หลุม ถูกติดตั้งที่ระยะ 200 เมตรภายในกำแพงกั้น เพื่อรวบรวมและบำบัดน้ำชะขยะอย่างปลอดภัย ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำฮัน (Han River)

บ่อบำบัดก๊าซ

Landfill Gas Treatment (매립가스처리) มีการติดตั้งหลุมบำบัดจำนวน 31 หลุม โดยมีระยะห่างแต่ละหลุม 200 เมตร และมีความยาวผนังกั้นรวม 6,701 เมตร เพื่อรวบรวมก๊าซและถูกนำไปใช้ สำหรับเป็นเชื้อเพลิงหม้อไอน้ำ ในการสร้างความร้อน เพื่อส่งต่อไปยังอาคารในย่านใกล้เคียง และสนามกีฬา

การคลุมดิน

Top cover (상부복토) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝน ไหลเข้าไปในหลุมฝังกลบ เป็นการระงับการปล่อยก๊าซ และเพื่อสร้างสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ด้วยการคลุมดินและติดตั้งกั้นสิ่งกีดขวาง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในนั้น

ความเสถียรของความชัน

Slope Stabilization (사면안정화) เพื่อที่จะรักษาความลาดชันของภูเขาให้มีความเสถียร ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน พร้อมกับการปลูกหญ้าและต้นไม้ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ที่สัตว์ป่าสามารถดำรงชีวิตได้

เวิลด์คัพพาร์ค

เวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park)

ภายหลังการฟื้นฟูเพื่อให้เป็นดินแดนแห่งชีวิต ที่สัตว์และพืชต่างๆ สามารถดำรงชีวิตได้ และเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ของการแข่งขันฟุตบอลโลกปี 2002 รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นสัญลักษณ์แห่งการอยู่ร่วมกัน ของมนุษยชาติกับธรรมชาติ จนกลายเป็นสวนนิเวศวิทยาขนาดใหญ่ โดยเปิดบริการแก่สาธารณะชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 2002

ภายใต้ชื่อเรียกใหม่ว่า เวิลด์คัพพาร์ค ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,284,085 ตารางเมตร โดยแบ่งออกเป็นสวนสาธารณะ 4 แห่ง ได้แก่ สวนสาธารณะพยองฮวา (Pyeonghwa Park), สวนสาธารณะฮานึล (Haneul Park), สวนสาธารณะโนอึล (Noeul Park) และสวนสาธารณะนานจีชอน (Nanjicheon Park)

เวิลด์คัพพาร์คเป็นสวนระบบนิเวศ ที่จะทำให้คุณรู้สึกทึ่ง และไม่อยากจะเชื่อว่า ครั้งหนึ่งที่แห่งนี้เคยเป็นภูเขาฝังกลบขยะขนาดใหญ่ ปัจจุบันได้กลายเป็นสวนสาธารณะที่สวยงาม และเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทาง ของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนยังกรุงโซล (Seoul) (Seoul)

สวนสาธารณะพยองฮวา

Pyeonghwa Park หรือ Peace Park (평화의공원) เสมือนสวนดอกไม้ที่แสดงภูมิทัศน์ที่สวยงาม ของศิลปะบนผืนดิน และเป็นภาพของความสงบสุข ในการอยู่ร่วมกัน ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ โดยมีสถานที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ จัตุรัสยูนิเซฟ (UNICEF Square), บึงนานจี (Nanji Pond), ป่าแห่งความหวัง (Hope’s Forest), หอจัดแสดงนิทรรศการเวิลด์คัพพาร์ค (World Cup Park Exhibition Hall)

สวนสาธารณะนานจีชอน (Nanjicheon Park)

นานจีกงวอน (Nanjicheon Park, 난지천공원) เป็นหนึ่งในสวนห้าแห่งของ เวิลด์คัพพาร์คWorld Cup Parkซึ่งเป็นสวนระบบนิเวศขนาดใหญ่ ของกรุงโซล (Seoul) ซึ่งเป็นเมืองในพื้นที่ ของจังหวัดคยองกี (คยองกีโด, Gyeonggi-do) ในประเทศเกาหลีใต้

นานจีชอนเวิลด์คัพพาร์ค (Nanjicheon World Cup Park) เป็นสวนสาธารณะซึ่งถือกำเนิด จากลำธารธรรมชาติที่ชื่อว่า นานจีชอน (Najicheon, 난지천) เป็นหนึ่งใน ซึ่งไหลผ่านทางตอนเหนือของ เกาะนานจีโด (Nanjido, 난지도) และน้ำในลำธารจะไหลลงสู่แม่น้ำฮัน (Han River)

สถานที่แห่งนี้เคยเต็มไปด้วยของเสียและมลพิษ ถูกน้ำชะขยะปนเปื้อนจากขยะโดยรอบ แม่น้ำยังคงอยู่ในร่องลึกและเกือบแห้งในช่วงฤดูฝน ต่อมาลำธารได้รับการฟื้นฟูตามธรรมชาติ โดยการปลูกพืชพรรณที่เหมาะสม ทำให้กลายเป็นอีกหนึ่งสวนนิเวศวิทยาที่สวยงาม

บริเวณโดยรอบเป็นที่อยู่อาศัยของพืชพรรณ ได้แก่ ต้นหลิว (Willow Tree), ทุ่งหญ้าแพมพัส (Pampas Grass), ทุ่งต้นกก และต้นไม้ใหญ่น้อย โดยมีต้นไม้สูงประมาณ 2,000 ต้นและต้นไม้เล็กๆ จำนวน 50,000 ต้น ทำให้กลายเป็นสวนที่ร่มรื่น นอกจากนี้ที่แห่งนี้ยังเป็น แหล่งที่อยู่อาศัยของฝูงปลา, นก และสัตว์ริมลำธารอีกด้วยบาคาร่า

นอกจานี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ ทั้งสำหรับผู้พิการ, ผู้สูงอายุ และเยาวชน รวมถึงสนามเด็กเล่น, สนามอเนกประสงค์, สนามฟุตบอล, พื้นที่สำหรับเล่นสเก็ตอินไลน์, เลนจักรยาน และเส้นทางเดินหิน และเส้นทางริมน้ำ

รวมไปถึงสถานที่เรียนรู้ธรรมชาติขนาด 700 ตารางเมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระบบนิเวศวิทยา และดอกไม้ป่าพื้นเมืองของสวนแห่งนี้