นักสืบ

ค่าจ้างนักสืบ

ค่าจ้างนักสืบ สืบทรัพย์ บังคับคดี

0

ค่าจ้างนักสืบ สืบทรัพย์ บังคับคดี ค่าจ้างนักสืบ สืบทรัพย์ บังคับคดี ตามคำพิพากษา โดยการสืบหาทรัพย์สินที่เป็นของลูกหนี้ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของลูกหนี้ ทั้งทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องจักรอุตสาหกรรม เป็นต้น อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน...

เทคโนโลยี่ในงานนักสืบ

0

เทคโนโลยี่ในงานนักสืบ เทคโนโลยี่ในงานนักสืบ จำเป็นต้องไม่ เป็น ผู้ที่ ใช้เทคโนโลยี่ไม่เป็น เวลานี้เทคโนโล ได้ มีการ ปรับปรุง พัฒนาการ ให้ ล้ำยุค มากขึ้นเรื่อยๆ กว่าเดิม ใน ทุกวัน สายสืบ ก็เลยควรจะมี การเรียน...